Kdo je to vlastně šaman??

Kdo je to vlastně šaman? Jsem já šamanka nebo ne, nebo jenom tak trochu? Soňo, a co teda vlastně přesně děláš? Co to znamená být sám sobě šamanem?

Tyto a podobné otázky se ke mně z různých stran vracejí. Jdu o tom tedy něco napsat.

Kdo je to vlastně šaman? Trochu pátrám na internetu… Když zadáte slovo šaman / šamanismus do Wikipedie, najdete mnoho různých informací, definic a slovních spojení. Níže jsem vybrala pár příkladů:

Šaman například může provádět obětní obřady, vyprovázet duše zemřelých do záhrobí, s pomocí mrtvých věštit nebo od nich získávat informace, cestovat do jiných světů (tzv.kouzelný let). Při léčebných obřadech šaman umí vyhledat ztracenou duši a vrátit ji do těla. Ke vstupu do extáze šaman používá bubnování, zpěv, tanec, případně půst či meditaci…

Mezi základní schopnosti šamana (dle Wikipedie) patří:

 • komunikace s duchy (případně bohy), a to příznivými i nepřátelskými
 • schopnost opustit tělo a vydat se do jiných světů
 • schopnost šamana vstoupit do transu a mít vize
 • vlastnictví ochranného či pomocného ducha
 • léčení nemocí způsobených zlým duchem či únikem duše
 • schopnost věštění
 • schopnost proměňovat se ve zvířata

Šaman prý může své povolání zdědit nebo být vyvolen. Častou formou „vyvolení“ býval úder bleskem, který dotyčný přežil. Může se také jednat o iniciační chorobu (psychickou nebo tělesnou), ze které se šaman dokáže vyléčit.

Šaman má prý vysokou schopnost koncentrace, meditace, snášení utrpení, výbornou kondici. Vnějšími atributy bývá rituální oděv a posvátná výbava, jako je čapka, plášť, pás a hudební nástroj, nejčastěji buben nebo chřestidlo.

Šamani prý většinou používají uspořádání tří světů, které jsou propojené ústřední osou, která mívá podobu stromu (viz obrázek níže = strom, který si při cestách představuji já), sloupu či hory, a umožňuje tak cestování mezi horním, spodním a středním světem (obdobou je nebe / podsvětí / země anebo nadvědomí / podvědomí / vědomí a podobně).

Adaptací šamanismu do moderního a postmoderního světa prý vzniká neošamanismus. Mimochodem o Four Winds Society (společnost, u které jsem studovala a nadále studuji, viz také níže) jeden z účastníků jejich kurzů prohlásil, že se jedná o „Harvard neošamanismu“. Sami o sobě prohlašují, že nabízí nejdůkladnější výcvik šamanské energetické medicíny na světě.

No a kdo je šaman podle Four Winds Society?

 • šaman je člověk poznání a síly
 • používá svou moc ke službě
 • ví, že láska je základním principem vesmíru
 • ví, že stvoření není kompletní – pomáhá vysnívat novou realitu
 • nebyl vyhnán z Ráje, je ve spojení s přírodou
 • ví, že vše je prodchnuto duchem, vše je živé
 • vnímá archetypy
 • slouží nejvyššímu dobru pro všechny bytosti a planetu Zemi
 • má velký smysl pro etiku – pracuje skrze záměr
 • zná a čelí stínu – svému i kolektivnímu
 • vytváří a drží posvátný prostor
 • i přes svůj záměr není připoután k výsledku
 • ví, že síla a moc mohou léčit i ubližovat, používá je moudře
 • umí pracovat u zdroje – s energií
 • ví, že jsme tu nejen proto, abychom pěstovali kukuřici, ale taky abychom pěstovali božství
 • ví, že vše je světlem spoutaným do hmoty
 • ví, že být přítomný a mít záměr může hýbat světem
 • žije v synchronicitě
 • žije bezúhonným životem
 • ví, že když tu lekci nepochopíš, oženíš/vdáš se s ní, nebo k tobě přijde jako tvůj osud (karma)
 • ví, že myšlenka ovlivňuje energii a energie ovlivňuje hmotu
 • ví, že vůle je kontrola a že záměr je odevzdání se
 • chápe, že vesmír je vlídný – nikoliv nebezpečný
 • vesmír pracuje pro nás
 • ví, že tzv. realita jsou jen mýty, které jsme zatím neprohlédli
 • hledá potvrzení v přírodě a synchronicitách (znameních)
 • ví, že když zavoláš Velkého Ducha, Velký Duch vždy odpoví, ale když Velký Duch zavolá tebe, musíš také odpovědět

Můžu o sobě tedy prohlašovat, že jsem šamanka? 

Jsou lidé, kteří říkají, že člověk o sobě nemůže sám prohlašovat, že je šaman. Jiní zase říkají, že aby se člověk mohl stát šamanem, musí podstoupit dlouholetý výcvik, a to od útlého věku. Pak jsem ale slyšela příběh o nějakém šamanovi, který se sám rozhodl, že bude šamanem a sám si zvolil výcvik… Tak jak to tedy je???

Sama jsem se v tom dost dlouho plácala. První verze, kterou jsem si dala na stránky, byla, že jsem „tak trochu šamanka“. Nemůžu o sobě přeci prohlašovat, že jsem šamanka, když jsem tak mladá, nemám dost zkušeností a nemám ani dostatečně rozvinuté schopnosti – jako třeba že nevidím auru, nevidím mrtvé duše, nechodí ke mně hlasy, většinou ani necítím energetické pole…

Pouze jsem absolvovala nějaké šamanské kurzy. Konkrétně měsíční intenzivní kurz v Chile s názvem 300 Hour Energy Medicine Program, kde jsme se učili různé techniky energetického šamanského léčení a cca tříměsíční online kurz Munay-ki, kde jsem se naučila, jak provádět deset iniciačních šamanských rituálů. Aktuálně ještě procházím dalšími nadstavbovými kurzy a ročním mentoringem, vše u společnosti Four Winds Society, kterou založil Alberto Villoldo, a jedná se o učení, které vychází primárně z moudrosti starých Inků, a které se Alberto učil od šamanů v Andách, v amazonské džungli nebo na pobřeží Peru. Vzhledem k tomu, že je Alberto původně lékařský antropolog, vědec, vysvětluje vše naším „západním“ jazykem a občas i porovnává tuto starobylou moudrost s nejnovějšími vědeckými výzkumy.

Takže mám nějaké certifikáty. Ale můžu o sobě prohlašovat, že jsem šamanka? Podle certifikátu jsem v překladu něco jako „mistr praktikující šamanskou energetickou medicínu“. To mi připadá hrozně krkolomné a dlouhé na to, abych se takto prezentovala. 🙂

Vzala jsem v úvahu i to, co nám říkal Alberto. Tuto starobylou moudrost bylo nutné dříve pečlivě střežit, předávala se většinou z generace na generaci a takový výcvik šamana mohl trvat opravdu řadu let. Nyní však prý sami peruánští šamani dali Albertovi svolení, aby tuto moudrost šířil do „západního“ světa, s tím, že nyní nastal čas, kdy to svět potřebuje, svět je tomu otevřený. A podle jejich proroctví se nacházíme v období „Pachacuti“, kdy se svět obrací vzhůru nohama, život na planetě vymírá a abychom jako druh na planetě přežili, potřebujeme udělat kvantový skok v našem vývoji. A proto je potřeba i více léčitelů a šamanů v různých koutech světa, a v tuto chvíli není čas na dlouholetý výcvik, je potřeba konat rychle a právě teď.

A tak jsem se nakonec po dlouhých úvahách rozhodla, že o sobě prostě budu veřejně prohlašovat, že jsem šamanka. Koneckonců je to stejně jen nějaká nálepka, pod kterou si pravděpodobně každý představí něco trochu jiného. Přijímám tuto roli a budu ji vykonát podle svého nejlepšího vědomí a svědomí tak, jak jsem se to naučila, a během toho se budu dále učit a zdokonalovat. Opravdu věřím, že ty šamanské techniky, které jsem se naučila, jsou přínosné a mnoha lidem mohou pomoci a vím, že některým lidem už jsem touto cestou velmi pomohla.

Stejně tak uvnitř sebe dobře vím, že to z mé strany není žádné racionální rozhodnutí. Spíše jsem k tomu byla dovedena, jak šamani říkají, Velkým Duchem. Přišlo to ke mně a já jsem vyslyšela toto silné volání a vnímám to tedy jako své poslání. Nebo jsem to možná přeci jen vymyslela? Vymyslela to má duše před narozením jako svůj plán, ale pak jsem na to musela zapomenout a hodně toho prožít v nevědomosti, abych se následně mohla zase rozpomenout? Kdoví.. 🙂

Důvěřuji procesu a věřím, že není náhoda, že mi občas lidi nezávisle na sobě říkají věci jako „ty jsi fakt šamanka, cítím to z tebe“, „možná o tom ani nevíš, ale fakt jsi mi pomohla tím, co jsi mi řekla“, „něco v sobě máš“, „cítím z tebe moudrost“… Věřím, že není náhoda, že se mi děje v životě tolik synchronicit, zdánlivých náhod, které však dohromady vytváří zajímavou mozaiku přesně do sebe zapadajících událostí. Dále na sobě pracuji a věřím, že se i mé schopnosti budou postupem času ještě dále rozvíjet.

Koneckonců i v šamanských kurzech nám vysvětlovali, že i v Peru existuje mnoho různých úrovní šamanů, někteří mají svá specifická zaměření například jen na bylinky a jsou spíše léčitelé, zatímco jiní dosahují té nejvyšší úrovně a jsou spíše „držitelé moudrosti“. A tak s odvahou kráčím dál cestou mé duše a otevírám se novým možnostem.

A co to teda vlastně dělám?

Jedna z nejjednodušších technik, kterou jsme se učili, je tzv. Decoupling. Spočívá v přepnutí nervového systému do klidového režimu (tzv.parasympatický nervový systém), kdy klient leží na lehátku na zádech a já mu dám levou ruku pod srdeční (4.) čakru (=pod hruď) a posléze pravou ruku pod druhou čakru (= pod křížovou kost) a vysílám záměr a čekám, až ucítím, že čakry pulzují ve společném rytmu, který je napojen na rytmus Matky Země.

Dále provádím iniciační šamanské rituály Munay-ki. Těchto rituálů je celkem 10 a Munay-ki znamená v překladu síla lásky. Princip je takový, že svým záměrem, pohyby rukou, případně za použití kamene zvaného Pi-Stone, předám daný rituál klientovi a tím ho propojím s liniemi předků, se kterými je daný rituál spojen a zasadím tak pomyslné semínko, které klient následně může nechat vyklíčit a vyrůst. Bližší informace naleznete zde.

Dalšími technikami jsou techniky energetického léčení, například iluminace, extrakce, návrat ztracené duše, přesekávání karmických vazeb, rituály smrti, propojení s nejvyšším osudem… Zde už je to téma poněkud obsáhlejší a vydá zřejmě na několik následujících článků. Popíšu jen ve zkratce, že klient většinou leží na lehátku, dýchá a já používám opět záměr, pohyby rukou, chrastítko, léčivé kameny, peří a podobně a jedná se o práci s jeho energetickým polem.

U některých technik provádím tzv. Journeying = cestování do horního nebo spodního světa. Někdy používám kyvadlo, někdy automatické psaní, jako doprovodnou techniku používám výklad karet z šamanského orákula. Vzhledem k tomu, že se jedná o práci s energií, lze ji provádět i na dálku (online).

Na začátku šamanské práce otevírám posvátný prostor pomocí chrastítka a tzv. Spirit Water (= doma vyrobená „voňavka“ na přilákání ochranných duchů – alkohol s květinami a vonnými esencemi), a/nebo osobní posvátný prostor tzv. Wiracocha (postup viz  ohňový rituál).

Dále umím provádět obětní obřady tzv. Despacho = obětní balíček plný darů, který se následně spálí v ohni. Doprovodnými technikami je například ohňový rituál nebo práce s mandalou. Dále používám tzv. Mesa, což je přenosný oltář – takový balíček, ve kterém mám 13 léčivých kamenů. Jako vykuřovadla používám Palo Santo (posvátné voňavé dřevo) nebo bílou šalvěj….

No, ale aby to celé nebylo jen o mně… 🙂 Jedna z vět, kterou jsem si dala na stránky, je, že „Mou vizí je naučit lidi, jak být sami sobě šamany.“ Jak jsem to tedy vlastně myslela? Můžete se stát šamanem i vy? Já věřím tomu, že minimálně do určité míry ano. Jak jsem tak procházela tou Wikipedií, zarezonoval se mnou tento odstavec:

„U severoamerických Indiánů má šaman velmi důležitou úlohu v náboženském životě, nikde však není tato úloha výhradní, zastává ji i kněz, kouzelník (ten provozuje černou magii), ale také každý jednotlivec. Šaman se od nich liší intenzitou své zkušenosti a moci, ale každý Indián může mít ochranného ducha a mystické vize.“

Podle mě má v sobě každý člověk skrytou sílu, kterou je možné probudit k životu. Každý má schopnost napojit se na svou intuici, jen to většina z nás již zapomněla. Každý se může znovu propojit s přírodou. Každý má v sobě skrytou schopnost uzdravovat sebe, případně i druhé. Každý člověk má v sobě skryté světlo a lásku, které lze objevit a nechat proudit, i když někdy jsou schované pod velmi silnými nánosy bahna, za ochrannými zdmi a mřížemi…

Věřím, že mezi všemi těmi technikami, které jsem se naučila v šamanských kurzech, jsou i takové, které jsou jednoduché a mají potenciál pomoci komukoliv dostat se zase o něco blíže k sobě, o něco více do vnitřního klidu, do spojení s přírodou… A věřím, že díky nim se opravdu budete moci stát, alespoň do určité míry, sami sobě šamanem. Jednou z těchto technik je ohňový rituál. Věřím, že postupem času doplním na své stránky další podobné návody, případně informace ve formě článků na mém blogu.

Pokud chcete být informováni o novinkách na mém webu a mít jistotu, že vám neunikne žádný článek, můžete se přihlásit k odběru newsletteru přes červené tlačítko zde>> a jako bonus vám přijde do emailu videonávod na rituál zdarma ;).

 

A kdo je šaman podle Vás? Zajímá mě Váš názor. Napiště mi na sona.susankova@sonamoudra.cz.

Jsem šamanka, léčitelka, někdy vědma, inspirátorka, zpěvačka, malířka...

Pomáhám lidem, kteří chtějí vzít život do svých rukou, aby se usmířili se svou minulostí, získali nadhled nad svou současnou situací, aby mohli vykročit vstříc své nejlepší možné budoucnosti. To vše skrze šamanské techniky práce s energií >> , iniciační rituály Munay-ki >> , mentoring, intuitivní a individuální přístup.

Mým posláním je inspirovat lidi svým příběhem. Mou vášní je neutuchající touha po moudrosti. Mou vizí je naučit lidi, jak být sami sobě šamany.

Můj příběh najdete zde >>

Jmenuji se Soňa Sušanková a proč jsem si zvolila pseudonym Soňa Moudrá se můžete dočíst zde >>

Chcete se ode mě něco naučit zdarma a v pohodlí domova? Zkuste videonávod na ohňový rituál zde >>

Máte nějaké další dotazy? Můžete mě zkontaktovat zde >>

Baví vás číst mé články? Inspirují vás mé příspěvky na sociálních sítích? Pomohly vám rituály, které sdílím zdarma? Chcete mě podpořit? Můžete mi poslat DAR na účet:

2474186010/3030 vedený u AirBank

IBAN: CZ63 3030 0000 0024 7418 6010

BIC: AIRACZPP

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

 • Videonávod na domácí ohňový rituál zdarma aneb jak se dostat do vnitřního klidu snadno a rychle

  Pohádali jste se s někým? Je toho na Vás moc? Paralyzuje Vás strach, panika, úzkost? Objevili jste vzorce myšlení či chování, které Vám již neslouží?... SPALTE TO!

 • Nejnovější články
 • Kategorie
 • Potkáme se na Facebooku: