Produkty a služby nejsou poskytováním zdravotní péče a nenahrazují zdravotní péči. Případné kroky podnikané na základě produktů a služeb konzultujte se svým ošetřujícím lékařem či jiným zdravotnickým pracovníkem, který Vám zdravotní péči poskytuje.