9+1 iniciačních rituálů Munay-Ki

"Dotkni se sebe - dotkni se světa."

Chcete žít svůj život neobyčejným způsobem?

Chcete se stát strážcem planety?

Chcete se propojit s předky, archetypy zvířat, s Matkou Zemí?

Chcete otevřít své srdce a naplno prožít pocit bezpečí a bezpodmínečné lásky?

Chcete rozvinout svůj plný potenciál a vysnít si svůj nový osud?

Nový osud ne jen pro Vás, ale pro celou planetu?

Chcete vyléčit své lůno?

...

Pokud na to máte odvahu, pokud cítíte volání, pokud jste ochotni věnovat svůj čas vyživování semínek těchto rituálů, pojďte do toho se mnou.

Iniciační šamanské rituály Munay-ki jsou duchovní zasvěcení, která transformujívylepšují naše světelné energetické pole, léčí zranění z minulosti, karmické a genetické programy a přesvědčení, které jsme zdědili.

„Munay-ki je Vaše pozvánka k tomu, vysnít si úplně nový svět do reality.“ Alberto Villoldo, zakladatel.

V jazyce Quechua (jazyk peruánských šamanů) „Munay“ znamená univerzální (bezpodmínečná) láska. „Ki“ vychází z japonského slova pro energii (životní sílu). Dohromady tato slova znamenají síla lásky. Jak v nás klíčí těchto deset rituálů Munay-ki, naše srdce se probouzí a my se cítíme posíleni, schopni vysnívat úplně nový svět do reality – svět, po kterém toužíme, aby ho zdědily děti našich dětí.

Čeká Vás 10-týdenní cesta:

Rituál 1 – Hampe Karpay – Healer`s Rite – Rituál léčitele

Rituál léčitele nás propojuje s linií starodávných předků – léčitelů a léčitelek, kteří nás povzbuzují směrem k naší osobní alchymii. Abychom se mohli stát léčiteli druhých lidí, musíme nejprve znát z vlastní zkušenosti, jak proměnit naše zranění ve zdroje moudrosti a soucitu. Tato linie nás doprovází na naší cestě k harmonii a dobrému životu.

Rituál 2 – Chumpi Karpay – The Bands of Power – Pásy síly

Jedná se o pět energetických pásů utkaných kolem těla, které nesou esenci každého z elementů: země, voda, oheň, vzduch, éter / čistá energie / světlo. Tyto pásy posilují naše spojení s přírodou a fungují jako filtry rozkládající negativní a těžké energie, čímž nás chrání fyzicky i psychicky. Tímto způsobem můžeme být více přítomni a přístupnější životu, namísto toho, abychom plýtvali svou energií ve strachu, pochybách nebo starostech.

Rituál 3 - Ayni Karpay - The Harmony Rite - Rituál harmonie

Spojuje nás se zvířecími duchy – s hadem, jaguárem, kolibříkem, orlem / kondorem – kteří obnovují naše instinkty, takže dokážeme udržet fyzickou a emocionální integritu. Například nás varují před nesprávnými vztahy s lidmi, upozorňují na to, kdy je pro nás ten správný čas a kde je pro nás to správné místo. Dále nás tento rituál spojuje se strážci tří mýtických světů: horního, středního a spodního. Tito strážci vedou naši evoluci, podněcují nás k uzdravení naší minulosti a vedou nás ke zdravé a příznivé budoucnosti.

Rituál 4 – Kawak Karpay – The Seer`s Rite – Rituál jasnovidce

Vytváří nová nervová spojení mezi vizuálním kortexem, třetím okem a srdcem. Tím pádem se probouzí vnitřní vize neviditelného světa jemných energií spolu s milostí těch, kteří vidí očima lásky a soucitu.

Rituál 5 – Pampa Mesayok Karpay – The Day Keeper`s Rite – Rituál strážce dne

Zasvěcuje nás do linie léčitelů a léčitelek, kteří přinášejí zdraví a harmonii do komunity aktivováním a vyživováním jejich oltářů. Živly – země, voda, vítr, oheň, prostor – jsou ctěny a vyvažovány záměrem a modlitbami, aby život mohl plynout v posvátném řádu. Tato linie přináší velké povědomí o jemných a receptivních (přijímajících, vnímavých) kvalitách života, o uzdravení a posílení našeho vztahu k ženskému principu.

Rituál 6 – Alto Mesayok Karpay – The Wisdom Keeper`s Rite – Rituál strážce moudrosti

Moudrost této linie není o hromadění informací v naší hlavě tak, jak to dělá počítač na svých pevných discích. Alto Mesayok si pamatuje, jak vést dialog s přírodou, ve svém srdci chápe energii, která dává do pohybu její cykly a rytmy. V Andách jsou proslulí svou schopností přivolávat blesky a svým intimním spojením s „Apus“ neboli strážnými duchy hor.

Rituál 7 – Kurak Akuyek Karpay – The Earth Keeper`s Rite – Rituál strážce Země

Tyto linie mužů a žen mají nejpravdivější a nejširší představu o smyslu života na Zemi. Nezpracovávají největší počet teorií a vědeckých údajů o evoluci druhů. Spíše vnímají perspektivu života z vědomí slunce a hvězd, které nás osvětlují. V mystických Andách jsou uznáváni jako nanebevzatí mistři, kteří komunikují s hvězdami a dokáží tuto moudrost přežvýkat a doručit ji měkkým, diskrétním a stravitelným způsobem jejich národům. Stejně tak, jako matka žvýká potravu pro své mládě, které ještě nemá zuby.

Rituál 8 – Mosoq Karpay - The Starkeeper`s Rite - Rituál Hvězdáře

Toto zasvěcení probouzí vnímání naší možné budoucnosti, varuje nás před nebezpečími a informuje nás o příležitostech, o hrůzách a krásách. Je to vědomí proroků, kteří neznají proroctví pouze ze vzdálenosti, ale kteří přebírají aktivní roli při ovlivňování změny směrem k lepšímu osudu. Z pohledu doktora Alberta Villolda toto zasvěcení otevírá dveře k jasné účasti na našem vývoji od „Homo Sapiens“ k „Homo Luminous“ (člověk světelný).

Rituál 9 – Taitanchis Rantis Karpay – The Creator Rite – Rituál Stvořitele

Toto zasvěcení nás stimuluje k tomu, abychom objevili naši nekonečnou přirozenost neoddělenou od kreativního zdroje a všeho stvoření; činí nás vnímavými k naší projevující se síle a učí nás vysnívat si nový svět do reality. Taitanchis Rantis nás nutí uvědomit si, že tvoření není jen privilegiem, ale také odpovědností, k níž nás zvou, abychom tvořili s velkou láskou a odvahou.

Rituál 10 – Kisma Karpay – The Rite of the Womb – Rituál lůna

Je to léčení a požehnání, zasvěcení lůna. Spojuje nás s linií žen, které se osvobodily od utrpení. Tato linie chce, abychom si pamatovali, že „lůno není místem pro skladování bolesti a strachu; lůno slouží k tvoření a zrození nového života“. Lůno musí být čistou nádobou, protože nese budoucí generace.

Jak probíhá taková iniciace?

Budeme se potkávat pravidelně jednou týdně po dobu devíti týdnů (10. rituál zasvěcení lůna lze obdržet i mimo tuto sérii a je zdarma). Setkání probíhají přes Zoom a trvají obvykle kolem 1 hodiny.

Začnu otevřením posvátného prostoru, výkladem k danému rituálu, případně i drobnou meditací - nacítěním se na energii daného rituálu. Následně Vám předám daný rituál, což trvá obvykle kolem pěti minut a probíhá převážně v tichosti, s pomocí záměru a specifických gest (ukázka jednoho z rituálů viz video níže). Následně provedeme integraci a vysvětlím, jak daný rituál vyživovat skrze domácí praxi. Tuto praxi doporučuji provádět pokud možno každý den.

Na videu je znázorněno předání rituálu offline. Vzhledem k tomu, že se jedná o energetickou práci, funguje to úplně stejně i online. Já mám zavřené oči a představuji si, že jste u mě v místnosti, používám stejné pohyby a svůj záměr. Mně to pomáhá se ještě lépe soustředit a od klientů (i ze své vlastní zkušenosti) vím, že často cítí husí kůži, změnu energie, víření čaker apod., čili že se skutečně něco děje.

Ukázka prvního rituálu viz video níže:

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Kdo jsem?

Jmenuji se Soňa Sušanková, ale zvolila jsem si pseudonym Soňa Moudrá, protože když se mě v dětství ptali, jaké povolání bych chtěla mít, až vyrostu, řekla jsem, že chci být moudrá.

Na tento svůj dětský sen jsem posléze zapomněla. Vystudovala jsem ČVUT a asi 10 let pracovala jako stavební inženýrka, rozpočtářka, přípravářka. Mezitím mi život připravoval různé zkoušky. Prošla jsem například psychickým týráním, obdobím alkoholismu i workoholismu, depresemi, různými vztahovými problémy, učila jsem se jak vychovávat nevlastní dítě ve střídavé péči, objevily se další zdravotní problémy...

V roce 2021 mě má intuice zavedla na šamanské kurzy u společnosti Four Winds Society, kterou založil Alberto Villoldo, lékařský antropolog, který se cca 25 let učil od peruánských šamanů, potomků Inků. Prošla jsem nejdříve tříměsíčním online kurzem Munay-ki a posléze odjela na měsíční intenzivní kurz energetického léčení do Chile, kde jsem se setkala s Albertem i jeho ženou Marcelou Lobos osobně.

Najednou do sebe všechno začalo zapadat. Roky utrpení se propojily se starobylou moudrostí. Lidi mi začali říkat, že jsem jim pomohla, ať už slovem, či prací s energií, že ze mě cítí moudrost, sílu či jasnozřivost...

A já si uvědomila, že mým posláním je být šamankou s neutuchající touhou po moudrosti.

Co přinesly rituály Munay-ki do života právě mně? To si můžete poslechnout ve videu níže.

Soňa Moudrá – šamanka a inženýrka, spojovatelka protikladů

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Co nabízím?

 • Posvátný prostor
  Před prací s Vámi vždy otevřu posvátný medicínský prostor. To znamená, že svolám větry ze čtyř světových stran, posvátná zvířata, předky, Matku Zemi a Velkého Ducha. Oni nám drží prostor a procházejí skrze mě.
 • Bezpečný osobní prostor
  Před prováděním jednotlivých rituálů navíc otevřu osobní posvátný prostor tzv. Wiracocha. Je to něco jako světelná bublina, kterou obalím sebe i Vás. Propojí nás s "Vyšším Já" a umožní nám být v plné přítomnosti, mimo čas a prostor. Už jen pobyt v tomto prostoru pro Vás může být léčivý.
 • Propojení s předky, elementy, archetypy
  Každý z rituálů nese svou vlastní energii a je spojen s liniemi předků, léčitelů a léčitelek, strážců moudrosti. Některé z rituálů jsou zase spojené s elementy, archetypy posvátných zvířat a strážci spodního, středního a horního světa. V rámci zasvěcení Munay-Ki Vás s nimi propojím.
 • Zasetí energetických semínek
  V rámci iniciačních rituálů Munay-Ki dojde k transformaci Vašeho energetického pole. Energii rituálů Vám předám ve formě semínek, čili jemnou formou. Je jen na Vás, kolik pozornosti budete věnovat integraci rituálů a vyklíčení těchto semínek. Pokud se Vám podaří semínka vyklíčit, může dojít ke změnám i ve Vašem fyzickém těle nebo transformaci Vašich myšlenkových a emocionálních vzorců. Pokud budete pozorní, můžete vnímat změny i ve Vašem okolí, změny ve vztazích s lidmi, změnu úhlu pohledu na Váš život...
 • Cenné nástroje pro zpracování změn ve Vašem životě
  Součástí balíčku jsou i doporučení na domácí praxi, mezi nimiž jsou například dechové cvičení, meditace, otevírání prostoru, ohňový rituál, práce s mandalou atd. Tyto nástroje Vám pomohou ve chvílích, kdy bude docházet ve Vašem životě ke změnám, které mohou být někdy náročné. Díky těmto nástrojům budete procházet životem ve větší lehkosti a tyto znalosti Vám již zůstanou navždy.

Co nenabízím?

 • Nemohu zaručit, že se ve Vašem životě skutečně něco změní
  Rituály Vám předám ve formě semínek a je jen na Vás, kolik času a péče budete následně věnovat jejich vyživování. Může se stát i to, že na některý z rituálů ještě nejste připraveni a nebudete vnímat žádné zásadní změny v souvislosti s daným rituálem. Semínko ve Vás však bude zaseté a může vyklíčit i kdykoliv v budoucnu.

Reference

Lépe se mi spí a vrátily se mi živé sny. Taky je mi moc hezky, když si roztáhnu ty pásy nebo otevřu prostor. Navyšuje se mi citlivost a dělám veliké pokroky v čištění traumat a programů, pohnuly se opravdu velké věci. Díky tomu všemu jsem celkově dobře naladěná a více ustředněná. Cítím, že se pomalinku dostávám více do své síly a toho, kdo jsem. Nebo spíše začínám cítit věci tak, jak vím, že bych je měla cítit. Dá se říci, že právě ta tolikrát opakovaná pravidla či teorie, které hlásají ti, od kterých se učíme, se konečně stávají mou realitou. Určitě se urychlila moje práce na sobě a cítím se dobře. Lépe se mi komunikuje se svými zvířaty. Mám pomíchaných více metod a často jsem se snažila věci léčit a čistit sama, nyní mám větší podporu od svých spojenců (zvířat) a cítím je silněji ❤ To jsme teprve u třetího rituálu 😃😋 Takže určitě super.
Jana Kubalková
Co se týče celkově všech 10 rituálů, tak musím říct, že to byla moc zajímavá zkušenost. Snažila jsem se ladit na sebe a vnímat, co se děje. Každopádně vnímám, že jsi to měla moc hezky připravené, jak rituály samotné, tak i jednotlivé úkoly nás hezky do toho dostaly. Co si já osobně z toho odnáším je zejména jak otevřít svůj osobní prostor, ohnivý rituál a nabíjení pásů… Celkový dojem bych popsala tak, že mě rituály vracely do mého středu, navracely mi zpět ztracenou rovnováhu. 🤍 Žilo a žije se mi pak s větší lehkostí.
Karolína N.

Cena za celou sérii ONLINE (individuální devíti týdenní spolupráce) je 40.000,-Kč.

Setkání probíhají online přes Zoom.

Délka trvání jednotlivých hovorů je cca 1hod.

Budeme se potkávat pravidelně 9 týdnů (10. rituál je zdarma a je možné ho obdržet mimo sérii) tempem 1 rituál / 1 týden. V případě nemoci, dovolené apod. se domluvíme individuálně na případném posunu, nicméně celou sérii je nutné vybrat nejpozději do 4 měsíců od objednání, jinak propadá a peníze nebudou vráceny zpět.

Platba probíhá elektronicky předem.

Desátý rituál zasvěcení lůna je ZDARMA nebo za dobrovolné příspěvky.

(pozn.: V případě, že jste byli s mými službami spokojení a chtěli byste mě podpořit, můžete zaslat dobrovolný příspěvek jako DAR na číslo účtu 2474186010/3030 vedený u AirBank, IBAN: CZ63 3030 0000 0024 7418 6010, BIC: AIRACZPP)

Tento rituál předávám i samostatně.

Není jen pro ženy, jak by se mohlo zdát. Je možné ho předat i mužům, kteří jsou tomu otevření a kteří si při něm mohou představovat, že jsou v lůně své matky případně v lůně Matky Země. Stejně tak je vhodný i pro ženy, které z jakéhokoliv důvodu nemají dělohu, protože energetický otisk dělohy stále existuje.

Nejste si jistí?

Zarezervujte si úvodní 15 minutový telefonát zdarma, abychom se lépe poznali.

BONUS 1

10. rituál léčení lůna je ZDARMA. Můžete jej absolvovat i pokud jste muž, i pokud nemáte dělohu. Tento rituál provádím i samostatně, je možné jej obdržet i opakovaně.

BONUS 2

Ke všem rituálům Vám zašlu emailem materiály ke stažení (pdf) a zadání "domácích úkolů", v některých případech i doprovodná videa. 

BONUS 3

Po absolvování všech 9 (10) rituálů ode mě dostanete jako dárek Váš vlastní kámen Pi-stone, který se po celou dobu nabíjel na mém oltáři. Pi-stone je kámen ve tvaru torusu, který symbolizuje lidské energetické pole a otvor uprostřed portál mezi dimenzemi.

Další informace o rituálech

Proroctví starobylých Američanů mluví o období velké transformace a předpovídají zjevení nového lidského druhu na planetě – lidí moudrosti, kteří žijí beze strachu a přebývají v milosti své věčné přirozenosti, Homo Luminous.

Rituály Munay-ki transformují a vylepšují naše světelné energetické pole. Jsou to energetické přenosy, které léčí zranění z minulosti, karmické a genetické programy a přesvědčení, které jsme zdědili. Znovu informují naši DNA a umožňují, aby nám vyrostlo nové tělo, které stárne, uzdravuje se a umírá jinak.

Historie

Duchovní zasvěcení praktikují lidé po celé zemi po tisíciletí. Rituály Munay-ki jsou založené na iniciačních praktikách šamanů z pohoří And, amazonské džungle a pobřeží Peru. Byl to Dr. Alberto Villoldo, který tuto moudrost destiloval během desetiletí práce a studia s těmito mistry léčiteli, nejprve jako lékařský antropolog a poté jako zasvěcený šaman. Jeho vlastními slovy:

„Rituály Munay-ki jsou zbavené vnější formy původních kultur, ze kterých pocházejí. Udělal jsem to s respektem k původním tradicím a ve snaze vyhnout se myšlence, že se lidé ze Západu mohou stát tradičními šamany nebo indiány. Tyto rituály předávám s plným svolením svého učitele, dona Manuela Quispeho, který byl poslední velký medicinman národa Q`ero Inka. Jakákoliv chyba či nedostatek v jejich prezentaci je výhradně mou vlastní chybou.“

Stejně tak já, Soňa Sušanková alias Moudrá, prohlašuji, že tyto rituály a infomace o nich předávám s pokorou a nejčistším záměrem, jakého jsem v daný okamžik schopna, a snažím se ctít vše, co jsem se naučila od Alberta a jeho ženy Marcely, a i nadále se učím. Jakýkoliv nedostatek v mé prezentaci je mou vlastní chybou.

Karpays – iniciační rituály

Iniciační rituály neboli obřady zasvěcení existují po tisíciletí v tradicích z celého světa. Jsou to energetické přenosy nebo zmocnění předaná z učitele na žáka nebo z mentora na svěřence. Učení vysvětluje, že na začátku byly tyto přenosy prováděny světelnými bytostmi, které je předávaly lidem. Pouze když je ten správný čas, může být zasvěcení předáváno z člověka na člověka ve formě semínek. Nejstarší z rituálů Munay-ki jsou známy tisíce let, zatímco jiné několik set let, a ty nejnovější pouze desítky nebo pár let. Jakmile jednou přijmete semínka z obřadů, je na Vás, abyste moudrost pěstovali a umožnili jí tak dorůst ve stromy, jež nesou ovoce.

5 principů Munay-ki

 • Nenásilí
  neubližujte sobě ani ostatním
 • Pravdivost
  buďte věrní svému slovu; ať je vaše slovo pravdivé
 • Integrita
  vaše činy nechť jsou v souladu s vašimi slovy
 • Umírněnost
  používejte moudře životní sílu ve vás
 • Velkorysost
  dávejte víc, než berete, protože nic na světě vám doopravdy nepatří

Pořád si nejste jistí?

Napište mi dotaz na sona.susankova@sonamoudra.cz.

Už jste se rozhodli, že do toho jdete?

Objednejte se přes tlačítko níže: