Šamanské energetické léčení

Vezměte život do svých rukou.

Usmiřte se se svou minulostí, získejte nadhled nad svou současnou situací a vykročte vstříc své nejlepší možné budoucnosti.

Nemůžete nalézt vnitřní klid?

Máte složité vztahy s lidmi ve svém okolí?

Cítíte strach z budoucnosti?

Trpíte traumatem, se kterým se neumíte vyrovnat?

Opakují se vám v životě nepříjemné situace?

Nevíte, co dělat se svým životem?

Zkusili jste už "všechno", ale pořád to není "ono"?

...

Pojďte se se mnou zastavit v bezpečném prostoru, zklidnit svůj nervový systém, podívat se na své problémy z jiného úhlu pohleduvyčistit své energetické pole.

Při své práci vybírám z následujících možností:

Iluminace

Šamanská technika energetického léčení, během které dochází k pročištění energie spojené s traumatem. Vy ležíte na zádech a dýcháte. Já čistím jednu z Vašich čaker a dávám do ní světlo.

Po skončení procesu budete vnímat, že ta situace, která se Vám v minulosti stala, už Vás negativně neovlivňuje. Naopak, vzali jste si zpět svou sílu a vnímáte důležitou lekci a moudrost, kterou Vám přinesla.

Přetnutí karmických pout

Pokud se stále trápíte rozchodem s milovaným člověkem, máte náročný vztah s rodičem či dítětem, trpíte nepříjemnou vazbou ať už k živému či mrtvému člověku, můžeme společně přeseknout karmická pouta.

Vše, co je toxické, bolavé, se vyčistí. Pouta, která vychází z lásky, zůstanou.

Extrakce zkrystalizované energie

Můžete si to představit jako temné shluky energie, které ztuhly a brání tak proudění energie ve Vašem energetickém poli. Někdy se může jednat o předměty, které zůstaly ve Vašem poli z dob minulých životů. Zkrystalizovaná energie může být zdrojem fyzických obtíží. Po jejím odstranění může energie opět volně proudit.

Návrat ztracené duše

Pokud se Vám v životě opakuje určitý vzorec, je možné, že jste v důsledku nějakého zranění uzavřeli smlouvu a odevzdali část své duše.

Během šamanské cesty do podvědomí postupně projdu čtyřmi komnatami, kde uvidím Vaše zranění, smlouvu, která na základě tohoto zranění vznikla, část Vaší duše a dárek, který pomůže integrovat tuto část duše zpět k Vám. Na zpáteční cestě přivolávám na pomoc silové zvíře.

Společně přepíšeme smlouvu a dostanete tuto část duše zpět.

Propojení s nejvyšším osudem

Pokud tápete ve svém životě a nevíte, jakou cestou se vydat směrem k vaší budoucnosti, můžu pro Vás vykonat šamanskou cestu do horního světa, projít "nebeskou bránou" a získat informace od světelných bytostí, andělů, nebo dárek, který Vás přiblíží k Vašemu nejvyššímu osudu. K osudu, který je nejlepší nejen pro Vás, ale i pro celou planetu.

Rituály smrti

Pokud Vám odchází blízký člověk, mohu nabídnout rozhovor s umírajícím a iluminaci všech sedmi čaker, což je šamanská technika energetického léčení, při které dojde k pročištění všech potenciálních traumat, emocionálních zranění, nedořešených témat...

Tak, aby duše mohla odejít z tohoto světa "lehká".

Mentoring a výklad karet

Kromě energetického léčení si s lidmi ráda i povídám. Někteří lidé mi říkají, že jsem jim změnila život tím, co jsem jim řekla. Nazývám to mentoringem, protože většinou se jedná o předávání mých zkušeností, toho, co jsem se v životě naučila a prožila. Ráda si popovídám i s Vámi. Vše, co Vám řeknu, jsou mé zkušenosti a doporučení, Vy si zvolíte, co si z toho vezmete a co ne.

Jako doplňkovou techniku používám výklad z karet - z šamanského orákula. Často poselství karet ještě lépe dokreslí danou situaci a můžete se dozvědět cenné informace o tom, jaké mají být Vaše další kroky.

Přepnutí nervového systému do klidu

Metoda zvaná v angličtině Decoupling - fight or flight system reset, spočívá v přepnutí Vašeho nervového systému ze stresu (tzv. útok nebo útěk, sympatický nervový systém) do klidového režimu (parasympatického nervového systému).

Vy ležíte na zádech, já umístím levou ruku pod vaši hruď (4. čakru) a později pravou ruku pod Vaši křížovou kost (2.čakru). Obvykle po 5-15 minutách dojde ke zklidnění a propojení Vašeho srdečního rytmu s rytmem Matky Země.

Rituály Munay-ki

Iniciační rituály Munay-ki je soubor deseti rituálů. Pokud však dle konkrétní situace vycítím, že by pro Vás mohl být přínosný jeden z rituálů, předám Vám ho v rámci našeho sezení. 

Název Munay-ki znamená "síla lásky". Jedná se o duchovní zasvěcení, která transformují a vylepšují Vaše světelné energetické pole, léčí zranění z minulosti, karmické a genetické programy a přesvědčení, které jste zdědili.

Kdo jsem?

Jmenuji se Soňa Sušanková, ale zvolila jsem si pseudonym Soňa Moudrá, protože když se mě v dětství ptali, jaké povolání bych chtěla mít, až vyrostu, řekla jsem, že chci být moudrá.

Na tento svůj dětský sen jsem posléze zapomněla. Vystudovala jsem ČVUT a asi 10 let pracovala jako stavební inženýrka, rozpočtářka, přípravářka. Mezitím mi život připravoval různé zkoušky. Prošla jsem například psychickým týráním, obdobím alkoholismu i workoholismu, depresemi, různými vztahovými problémy, učila jsem se jak vychovávat nevlastní dítě ve střídavé péči, objevily se další zdravotní problémy...

V roce 2021 mě má intuice zavedla na šamanské kurzy u společnosti Four Winds Society, kterou založil Alberto Villoldo, lékařský antropolog, který se cca 25 let učil od peruánských šamanů, potomků Inků. Prošla jsem nejdříve tříměsíčním online kurzem Munay-ki a posléze odjela na měsíční intenzivní kurz energetické medicíny do Chile, kde jsem se setkala s Albertem i jeho ženou Marcelou Lobos osobně.

Najednou do sebe všechno začalo zapadat. Roky utrpení se propojily se starobylou moudrostí. Lidi mi začali říkat, že jsem jim pomohla, ať už slovem, či prací s energií, že ze mě cítí moudrost, sílu či jasnozřivost...

A já si uvědomila, že mým posláním je být šamankou s neutuchající touhou po moudrosti.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Co nabízím?

 • Posvátný prostor
  Před prací s Vámi vždy otevřu posvátný medicínský prostor. To znamená, že svolám větry ze čtyř světových stran, posvátná zvířata, předky, Matku Zemi a Velkého Ducha. Oni nám drží prostor a posílají zprávy. Díky nim může dojít k léčení.
 • Bezpečný osobní prostor
  Před použitím jednotlivých technik navíc otevřu osobní posvátný prostor tzv. Wiracocha. Je to něco jako světelná bublina, kterou obalím sebe i Vás. Propojí nás s "Vyšším Já" a umožní nám být v plné přítomnosti, mimo čas a prostor. Už jen pobyt v tomto prostoru pro Vás může být léčivý.
 • Bezpodmínečné přijetí
  Je mi úplně jedno, jestli jste někoho zavraždili, nebo udělali cokoliv jiného neodpustitelného. U mě můžete být sami sebou. Za nic Vás neodsoudím, naopak Vám pomůžu nahlížet na Vaši situaci z jiného úhlu pohledu. Věřím, že když ode mě budete odcházet, budete moci bezpodmínečně přijmout i Vy sami sebe.
 • Vnitřní klid a své srdce
  Mám dar na lidi přenášet svůj vnitřní klid. Na každé životní situaci hledám pozitivní aspekty. Můžu Vám pomoci získat nadhled a vizi lepší budoucnosti. Věnuji Vám svou plnou pozornost a celé své srdce.
 • Necháme se vést...
  Mým nejdůležitějším úkolem z pozice šamanky je být tzv. "prázdnou nádobou", být plně v přítomnosti, držet záměr, který je pro nejvyšší dobro všech. V tomto prostoru mohou přicházet zprávy a vedení shůry. V tomto prostoru skrze mě mohou jednat předkové z linie léčitelů a šamanů, světelné bytosti či jiní pomocníci. V tomto prostoru může dojít k léčení, může dojít k zázrakům, ale taky nemusí. Vždy se děje vše tak, jak má, a vše má nějaký důvod, i když to někdy pochopíme až s odstupem času. Pokud cítíte volání, že byste měli navštívit právě mě, pravděpodobně k tomu existuje dobrý důvod a je velká šance, že naše setkání pro Vás bude přínosem.

Co nenabízím?

 • Neslibuji, že Vás vyléčím.
  Nejsem Váš zachránce ani spasitel. To, jestli během našeho setkání dojde k léčení, záleží především na Vás, na Vašem rozhodnutí něco ve svém životě změnit, a dále na Vyšší Moci. Nečekejte zázraky, i když i to je možné. A kdoví... možná, že skutečně dojde k léčení, ale Vy si toho ani nevšimnete. 🙂
 • Neumím pomoci všem.
  Primárním předpokladem k tomu, abyste mě navštívili, je to, že chcete vzít život do svých rukou. Neumím pomoci lidem, kteří jsou tzv. "v módu oběti". Pokud si chcete pouze postěžovat, ale nechcete nic ve svém životě měnit, je zbytečné, abyste chodili. Pokud si myslíte, že právě já bych mohla pomoci Vaší tchyni nebo bratrovi, můžete jim dát doporučení, ale rozhodnout se musí sami. Každý má svou cestu.
 • Nemám odpověď na všechny otázky světa.
  Nevěštím budoucnost. Výklady z karet, které dělám, slouží spíše pro dokreslení současného stavu a nejbližších kroků směrem k budoucnosti. Stejně tak cokoliv Vám řeknu je pouze má osobní zkušenost. Ačkoliv jsem toho ve svém poměrně mladém věku zažila hodně, nezažila jsem úplně všechno. Spíše se budu snažit Vás navést na to, abyste si uměli najít odpovědi na své otázky sami v sobě.

Reference

Ahojky Soňo, chtěla jsem Ti ještě jednou moc poděkovat za rituál a přetnutí karmických pout. Vnímám změny, těžko se mi popisují, ale promítají se do každého nového dne, který přijde. Svět vidím trošku jinak, lehčeji, a musím říct, že je to velká úleva. Trošku víc mě baví žít (nutno říct, že já říkajíc tuto větu, je zázrak obrovský). A taky vztahy s okolím dokážu víc vnímat, víc interagovat, už nejsem v takové bublině samoty, smutku a pocitu zrady.
Kájachce zůstat v anonymitě
Děkuji Ti, Soni, za bezpečný prostor pro sdílení, plnou pozornost a navrácení mě do stavu klidu, zpět k sobě samé. Děkuji Ti za tak důležité uzemnění, které jsem potřebovala, za harmonizaci mého systému, ohňový rituál a rady, jak se mohu propojovat skrze šamanská zvířata s aspekty, které představují a které mi v životě mohou pomáhat 🙏💫🤍
Kristýna RybáčkováFyzioterapeutka, masérka

Cena za konzultaci ONLINE je 1.000,-Kč/hod.

Konzultace trvá obvykle 1-2 hodiny a probíhá online přes Zoom. Platba první hodiny (1.000,- Kč) probíhá elektronicky předem, případný doplatek dle skutečnosti po skončení.

Cena za jedno sezení OSOBNĚ je 1.500,- až 2.500,- Kč

podle délky trvání (1 až 2 hodiny).

POZOR! Z důvodu momentální nedostupnosti vhodných prostor platí pouze varianta online, případně dle individuální dohody.

Platba první hodiny (1.500,- Kč) probíhá elektronicky předem, případný doplatek v hotovosti na místě (případně jinou vzájemně dohodnutou formou).

Nejste si jistí?

Zarezervujte si úvodní 15 minutový telefonát zdarma, abychom se lépe poznali.

BONUS 1

Z našeho sezení Vám pošlu zápis v .pdf.

Většinou se snažím pro Vás vymyslet i nějaký "domácí úkol", tak ať to máte někde zaznamenané, abyste se k tomu mohli vracet. 😉

BONUS 2

Jako můj klient máte zdarma možnost 30 min konzultace po telefonu nebo textově přes Whatsapp / Messenger / Telegram v následujících 30 dnech po ukončení sezení.

Je to pro případ, že by se Vám v životě dělo cokoliv, s čím si nevíte rady, máte podezření že by mohlo souviset s proběhlou energetickou prací a rádi byste si o tom popovídali.

Jsem tu pro Vás.

Osobní setkání probíhají v Praze, v příjemných prostorech uzpůsobených pro podobné účely (terapie, masáže...), online setkání přes Zoom.

Nejprve si spolu sedneme a popovídáme si o tom, co Vás trápí. Na základě tohoto povídání intuitivně zvolím vhodnou techniku či kombinaci více technik.

Než se rozloučíme, pokusím se pro Vás pokud možno vymyslet i nějaký domácí úkol. 🙂

Po vzájemné dohodě můžeme zvážit i další varianty - už jsem pracovala například i u klienta doma, nebo v jiném městě než v Praze.

Pořád si nejste jistí?

Napište mi dotaz na sona.susankova@sonamoudra.cz.

Už jste se rozhodli, že do toho jdete?

Objednejte se přes tlačítko níže: